Vastuullisuus näkyy toiminnassamme

Eettisenä toimintana

Emme hyväksy syrjintää emmekä eläinten hyväksikäyttöä. Tiedotamme esteettömyydestä ja pyrimme olemaan reiluja yhteistyökumppaneita.

Ekologisuutena

Luonnossa kuljemme pääosin valmiilla reiteillä, kierrätämme, lajittelemme ja säästämme energiaa. Hankinnoissa valitsemme mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavat
vaihtoehdot.

Sosiokulttuurisena vastuullisuutena

Kunnioitamme paikallista kulttuuriperintöä ja -historiaa. Toimintamme on avointa ja teemme yhteistyötä paikallisten kanssa.

Taloudellisesti kestävinä valintoina

Suosimme paikallisten yritysten tuotteita ja palveluja. Käyttöömme hankimme tuotteita jotka ovat kestäviä tai korjattavia.

Turvallisuutena

Ennakoimme ja kartoitamme riskit. Käytössämme on turvallisuussuunnitelmat.

 

Arvot ovat käytössä kaikessa toiminnassamme.